Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

drinkdrankdrunk
0413 3a68
Reposted fromcocomove cocomove viagorky gorky

August 11 2017

drinkdrankdrunk
1136 db82
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viajasminnie jasminnie

July 31 2017

July 28 2017

0392 5f83 550
Reposted fromtwice twice vialaparisienne laparisienne

July 27 2017

drinkdrankdrunk
0025 7352
Reposted fromrisky risky viaforgettoregret forgettoregret
drinkdrankdrunk
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran viaalliwantisyou alliwantisyou

July 26 2017

drinkdrankdrunk
1791 e16c
Reposted fromqueen-of-spades queen-of-spades viagreywolf greywolf
drinkdrankdrunk
9145 fc28
Reposted fromintrigante intrigante viaalliwantisyou alliwantisyou

July 25 2017

drinkdrankdrunk
9788 9652
Reposted byplotkaramyinstantneedtobecontinueditjencalvadospuremindxnowaczicallitwhatyouwantyouaresonaiveniebalagannezavisanszyderaaknatazsoversensitivespokodamaKciukWzupiepoolunbadbloodbecausefuckyoujasminnieoutoflovesziiiziwannatobelovedbyuthesilenceofthealcoholiclittlewhiteliesgreywolftristeinsomniahumanstoryfinatkanoirceuralliwantisyoualliwantisyoualliwantisyouponurykosiarzhestjapaZoonk11colorfulifyouleavewruchujednostajniepopierdolonymraptorekjasminniecocainebluesczterywiekipozniejcelgdziejestolanocnerozmowyokosmosieAinsworthCassannakacoolstorybro23nieobecnoscshitsuriyouaresonaiveNoemiJustinemissmadeleinejethrainsanelifebadbloodmojeoczysanadalzielonegreymouseaurinkoinnocuousTakingControlluelovesjackyTakingControl

July 24 2017

drinkdrankdrunk
drinkdrankdrunk
Powinienem wiedzieć. Powinienem się domyślić. "Jestem szczęśliwy. Co złego może się stać?"
Wszystko.
— Ochocki, Vithren, "Grafomon"
Reposted fromvith vith viaalliwantisyou alliwantisyou

July 22 2017

drinkdrankdrunk
1406 9eee
Reposted fromEkran Ekran viasarazation sarazation
drinkdrankdrunk
6030 7368
Reposted fromkrzysk krzysk viasarazation sarazation

July 14 2017

drinkdrankdrunk
2651 d495
"Blue valentine"
Reposted fromwwannie wwannie
drinkdrankdrunk

June 29 2017

drinkdrankdrunk

June 27 2017

drinkdrankdrunk
6518 a719 550
Reposted fromkatastrofo katastrofo viainherownway inherownway

June 20 2017

drinkdrankdrunk
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski
Reposted fromretro-girl retro-girl viaquotes quotes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl