Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2017

4168 757e
Reposted fromtwice twice vianosiemka nosiemka

May 09 2017

drinkdrankdrunk
1537 7c3f
Reposted fromsarazation sarazation viacrispybones crispybones
drinkdrankdrunk
7524 7323

May 07 2017

drinkdrankdrunk
4645 429a
Reposted fromshepard shepard viainherownway inherownway

May 03 2017

drinkdrankdrunk
4730 6d64 550
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viadrozdzi drozdzi

May 01 2017

drinkdrankdrunk
6781 e651
Reposted fromrol rol viajestnamdzisiajsmutno jestnamdzisiajsmutno
2567 0f01
9529 4c36
Reposted fromtosiaa tosiaa viaAmere Amere

April 23 2017

drinkdrankdrunk
1753 08bb
Reposted fromhimerra himerra

April 22 2017

April 10 2017

drinkdrankdrunk
9073 164f
Before Sunset.

April 08 2017

drinkdrankdrunk
0732 6d19 550
Reposted fromkrzysk krzysk viafreska freska

April 06 2017

drinkdrankdrunk
2291 0d19 550
Reposted frompesy pesy vialittlemouse littlemouse

April 03 2017

drinkdrankdrunk
5869 0969 550
Reposted fromerial erial viacocaineblues cocaineblues

April 02 2017

drinkdrankdrunk
6115 4ccb
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viagaszka gaszka
drinkdrankdrunk
1179 bd89
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo viagaszka gaszka
0949 e07c
2169 2bab 550
drinkdrankdrunk
Agnieszka Osiecka: wiesz, jest w nas obojgu coś takiego, wyobraźnia, poczucie humoru, dystans dzielący od wszystkiego, co powoduje, że z przerażeniem myślę o chwili kiedy znajdziemy się sami w pokoju, a z drugiej strony śni mi się, że ciebie całuję. Ciągle sobie ciebie wyobrażam, aż w głowie się kręci.

Jeremi Przybora: zupełnie się nie martwię, że możemy się znaleźć sami w pokoju, bo mam dokładnie przemyślane każde posunięcie. Jestem doskonale przygotowany w domu. Natomiast martwię się o to, czy kiedykolwiek znajdziemy się sami w pokoju...
— Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viahopelesswanderer hopelesswanderer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl