Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2017

drinkdrankdrunk

March 15 2017

drinkdrankdrunk

March 12 2017

drinkdrankdrunk
4640 f498 550
Reposted fromroxanne roxanne viavalardohaeris valardohaeris
drinkdrankdrunk
5710 d9fb 550
Przybora. 
Reposted fromrol rol viapikkumyy pikkumyy
drinkdrankdrunk
4467 becc

March 09 2017

drinkdrankdrunk
Reposted fromjasminum jasminum viametanoiaa metanoiaa

March 07 2017

drinkdrankdrunk
Można milczeć i milczeniem kogoś ranić.
— Jan Twardowski - Dłużej niż na zawsze. Nie tylko aforyzmy
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
drinkdrankdrunk
3746 a5cd
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszydera szydera

March 06 2017

drinkdrankdrunk
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia viacorazon corazon
drinkdrankdrunk
8664 cebe
Reposted frommontak montak viaszydera szydera

March 05 2017

drinkdrankdrunk
Najważniejsze jest znaleźć kogoś kto dotknie twojej duszy, nie dotykając nawet jeszcze twojego ciała. Przyspieszy bicie serca, nie przyspieszając biegu zdarzeń. Poruszy twój świat, jednocześnie pozwalając pozostać ci w takim miejscu, w którym chcesz być. I nawet będąc daleko, będzie znacznie bliżej ciebie, niż wszyscy ludzie znajdujący się dookoła.
Reposted fromMissMurder MissMurder viaszydera szydera
drinkdrankdrunk
5774 a645
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
drinkdrankdrunk
2346 6983
Reposted fromunr-eal unr-eal viaszydera szydera

March 04 2017

0758 6229

teenage-westland:

Rebel Without A Cause (1955)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viairmelin irmelin

March 01 2017

drinkdrankdrunk
6875 296b
Reposted fromfantom fantom vianiedoopisania niedoopisania
drinkdrankdrunk

February 28 2017

drinkdrankdrunk
3557 b79d
Reposted fromimyours imyours viaszydera szydera
drinkdrankdrunk
Było już późno, a późna pora od zawsze sprzyjała pochopnym decyzjom. Nocne godziny przynosiły upragnioną ciszę, jakąś czystość myśli i klarowność wniosków, które z porannym brzaskiem niekoniecznie już wydawały się rozsądne. Jednak tak już było. Przecież to w nocnych rozmowach wyjawiamy tajemnice, których nie zdradzilibyśmy za dnia. To w nocy rozprawiamy o problemach, które o poranku mają zbyt osobiste oblicze, by chcieć je przed kimkolwiek odkryć.
— Nina Reichter, Ostatnia spowiedź t. III
Reposted frommefir mefir viaszydera szydera
drinkdrankdrunk
3241 46f9
Reposted fromimyours imyours viabanshe banshe

February 24 2017

drinkdrankdrunk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl