Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2018

drinkdrankdrunk
0499 3c8e 550
Reposted fromonlyman onlyman vialetmego letmego

February 11 2018

8838 6155 550
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaNoirBlanc NoirBlanc

February 01 2018

drinkdrankdrunk
9071 bef1
Reposted fromcocomove cocomove
drinkdrankdrunk
9317 57fc
Reposted fromcocomove cocomove viamyszkaminnie myszkaminnie

January 27 2018

drinkdrankdrunk
2928 a4b1
Reposted fromsaku saku viaatramentovva atramentovva
drinkdrankdrunk
drinkdrankdrunk
4554 da21 550
Reposted fromEtnigos Etnigos

January 14 2018

drinkdrankdrunk
drinkdrankdrunk

December 17 2017

drinkdrankdrunk
1348 e435
Reposted byjustafragmentofyouBrainygreysanatomyignoratiionapatycznanothingcansaveyounotyourstrawberryprzeblyskihysteriebadblooddefinicjamiloscijutyndainnocencjatrustworthyVostokaura-lunarissomewhereonlyweknowsoymihlkover-landparamourpoisonedivyniskowolittledinabygonesgorzkiewspomnieniaviolethilljustfeeldancing-shoesmagchuckladydreamerzoriaapluzyna

November 25 2017

9159 75a0 550
Reposted fromaisu aisu viasomebunny somebunny

November 16 2017

drinkdrankdrunk
drinkdrankdrunk
2214 b0e8 550

November 13 2017

7102 4695 550

October 24 2017

8218 6aee
Reposted frombrumous brumous viaeternaljourney eternaljourney
drinkdrankdrunk
2594 e247

October 16 2017

drinkdrankdrunk
3288 2491
Reposted frommyname myname viagdziejestola gdziejestola

October 11 2017

drinkdrankdrunk
4081 f00d

October 03 2017

drinkdrankdrunk
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaumierajstad umierajstad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl