Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

drinkdrankdrunk

(Odeszli od siebie z powodu nieustalen...)

Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko
Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
Reposted frombeinthe beinthe viakedavra kedavra
drinkdrankdrunk
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaAmere Amere
drinkdrankdrunk
Czy wszystko pozostanie tak samo, kiedy mnie już nie będzie? Czy książki odwykną od dotyku moich rąk, czy suknie zapomną o za­pachu mo­jego ciała? A ludzie? Przez chwilę będą mówić o mnie, będą dziwić się mojej śmierci, zapomną. Nie łudźmy się, przyjacielu, ludzie pogrzebią nas w pamięci równie szybko, jak pogrzebią w ziemi nasze ciała. Nasz ból, nasza miłość, wszystkie nasze pragnienia odejdą razem z nami i nie zostanie po nich nawet pus­te miejsce. Na ziemi nie ma pustych miejsc.
— Halina Poświatowska "Opowieść dla przyjaciela"
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaiammistake iammistake

May 30 2018

drinkdrankdrunk
7549 8a03 550
always
Reposted fromniee niee viazoi zoi

February 16 2018

drinkdrankdrunk
0499 3c8e 550
Reposted fromonlyman onlyman vialetmego letmego

February 11 2018

8838 6155 550
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaNoirBlanc NoirBlanc

February 01 2018

drinkdrankdrunk
9071 bef1
Reposted fromcocomove cocomove
drinkdrankdrunk
9317 57fc
Reposted fromcocomove cocomove viamyszkaminnie myszkaminnie

January 27 2018

drinkdrankdrunk
2928 a4b1
Reposted fromsaku saku viaatramentovva atramentovva
drinkdrankdrunk
drinkdrankdrunk
4554 da21 550
Reposted fromEtnigos Etnigos

January 14 2018

drinkdrankdrunk
drinkdrankdrunk

December 17 2017

drinkdrankdrunk
1348 e435
Reposted bygreysanatomyignoratiionapatycznanothingcansaveyoujustafragmentofyouBrainyprzeblyskinotyourstrawberryhysteriebadblooddefinicjamiloscijutyndainnocencjatrustworthyVostokaura-lunarissomewhereonlyweknowsoymihlkparamourover-landpoisonedivyniskowolittledinabygonesgorzkiewspomnieniaviolethilljustfeeldancing-shoesmagchuckladydreamerzorianimamie

November 25 2017

9159 75a0 550
Reposted fromaisu aisu viasomebunny somebunny

November 16 2017

drinkdrankdrunk
drinkdrankdrunk
2214 b0e8 550

November 13 2017

7102 4695 550

October 24 2017

8218 6aee
Reposted frombrumous brumous viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl