Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

drinkdrankdrunk
Tęsknię za Tobą… jak nigdy w życiu za nikim… tęsknię jakbym miała pięć lat i czekała na kolejne Boże Narodzenie. I najgorsze w tej tęsknocie jest to, że nie wyjechałeś na drugi koniec świata, że nie leczysz słoni w Afryce, nie budujesz igloo Eskimosom, nie brudzisz się spaghetti na jednej z ciasnych, zatłoczonych, włoskich uliczek. Mieszkasz w tym samym mieście, trzy ulice, piętnaście ścian dalej. Chodzisz tymi samymi chodnikami, robisz zakupy w tych samych sklepach, słyszysz to samo bicie dzwonów, te same przejeżdżające pociągi. Pod względem odległości mierzalnej jesteś bliżej niż blisko. Gdyby zaznaczyć na mapie odległość, która nas dzieli - byłaby to tylko mała, ledwie zauważalna kropka. Jesteś bliżej niż blisko, a dzielą nas kilometry niewypowiedzianych słów i słów powiedzianych niepotrzebnie, mile zranionych uczuć, hektary urażonej dumy, godziny i dni niespełnionej miłości…
— Ewelina Pobiarżyn
Reposted frompasazerka pasazerka viaschulz23 schulz23
drinkdrankdrunk
4155 9876
Reposted fromEtnigos Etnigos vianeupsh neupsh

November 09 2018

drinkdrankdrunk
3348 596e 550
J.L. Wiśniewski
Reposted fromimbirimbir imbirimbir viaLookrecja Lookrecja
drinkdrankdrunk
Nawiasem mówiąc, pamięć to osobliwa rzecz. Ponieważ niektóre wspomnienia coraz bardziej się zamazują. Problem ze zdolnością pamiętania wszystkiego polega na tym, że wcale nie pamięta się dokładnie wszystkiego.
Z czasem niektóre wspomnienia coraz trudniej wydobyć na światło dzienne. Inne rozpadają się na kawałki. (...) Z kolei złe wspomnienia nie lubią odchodzić. Te najokropniejsze nie chcą się zamazać. Czają się i wpełzają do głowy w najbardziej nieodpowiednich momentach. Nawiedzają w środku nocy.

W tym, kurwa, cały problem.
— "Wczoraj' F.Yap
Reposted bySkydelanneupshblackatlasstobecontinuediammistakeschulz23wszystkocozleeredvarethpieprzicynamonmpakompabiempatapiehuszupson
drinkdrankdrunk
9768 c613

November 06 2018

drinkdrankdrunk
7668 afc9
Reposted fromchceuciec chceuciec viamyszkaminnie myszkaminnie

October 28 2018

drinkdrankdrunk
3071 a6d6 550
Reposted fromsarazation sarazation vianieobecnosc nieobecnosc
drinkdrankdrunk
4743 bd47
Reposted bygreysanathomygreysanatomyplugssjutyndanothingcansaveyouEllaEllacoffeegoodszyderaBrainymyszkaminnieapatycznasyrenaendlesslove16zwariowalamsrcemojetakemeawayrightnowwislaczkastrangeeepraesensignoratiionnotperfectgirl
drinkdrankdrunk
4687 94d8
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw vialaparisienne laparisienne

October 13 2018

drinkdrankdrunk

October 08 2018

drinkdrankdrunk
7375 44ae 550
Reposted from4777727772 4777727772 viahavingdreams havingdreams

September 27 2018

drinkdrankdrunk
5853 4005 550
Reposted fromslodziak slodziak viaimpressive impressive

September 23 2018

drinkdrankdrunk

(Odeszli od siebie z powodu nieustalen...)

Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko
Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
Reposted frombeinthe beinthe viakedavra kedavra
drinkdrankdrunk
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaAmere Amere
drinkdrankdrunk
Czy wszystko pozostanie tak samo, kiedy mnie już nie będzie? Czy książki odwykną od dotyku moich rąk, czy suknie zapomną o za­pachu mo­jego ciała? A ludzie? Przez chwilę będą mówić o mnie, będą dziwić się mojej śmierci, zapomną. Nie łudźmy się, przyjacielu, ludzie pogrzebią nas w pamięci równie szybko, jak pogrzebią w ziemi nasze ciała. Nasz ból, nasza miłość, wszystkie nasze pragnienia odejdą razem z nami i nie zostanie po nich nawet pus­te miejsce. Na ziemi nie ma pustych miejsc.
— Halina Poświatowska "Opowieść dla przyjaciela"
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaiammistake iammistake

May 30 2018

drinkdrankdrunk
7549 8a03 550
always
Reposted fromniee niee viazoi zoi

February 16 2018

drinkdrankdrunk
0499 3c8e 550
Reposted fromonlyman onlyman vialetmego letmego

February 11 2018

8838 6155 550
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaNoirBlanc NoirBlanc

February 01 2018

drinkdrankdrunk
9071 bef1
Reposted fromcocomove cocomove
drinkdrankdrunk
9317 57fc
Reposted fromcocomove cocomove viamyszkaminnie myszkaminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl